Vi inspirerer

FrivilligDanmark understøtter vidensdeling og debat. Vi tror på, at formidling i sig selv skaber forandring.

Vi har etableret “FrivilligDanmark”, fordi vi vil udvikle og afprøve nye metoder og redskaber til, hvordan det offentlige kan arbejde systematisk og tværgående med aktivt medborgerskab. Med afsæt i konkrete projekter gennemfører vi vidensdeling sammen med kommuner og nationale samarbejdspartnere.

Du kan se eksempler på FrivilligDanmarks tilgang ”Den ny velfærdsalliance” i følgende præsentationer:

Kommuneoplæg

Kulturoplæg

Biblioteksoplæg

FrivilligDanmarks modeller og metoder er udviklet i dialog med en lang række kommuner, organisationer og institutioner.

Vi tror på, at det aktive medborgerskab skal udvikles sektor for sektor for at udnytte de særlige forhold der gælder for hver sektor. Men det er samtidig vigtigt at tænke på tværs i den kommunale organisation, så hver enkelt sektor ikke hver gang skal opfinde den dybe tallerken.

Vi tror på, at der skal tænkes stort, startes småt og skaleres hurtigt. Konkret gør vi det ved at gennemføre projekter, hvor alle aktører inddrages i såvel udvikling af opgaver som måden at samarbejde på.

Vil du dele din viden, erfaringer eller gode ideer med andre? Så kontakt FrivilligDanmark.

Få inspiration fra andre artikler her.