Skolefrivillige i ny optik

Af FrivilligDanmark den 20. marts 2013

Frivillige hænder skal støtte op om skolen

Står det til børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S), skal det frivillige foreningsliv og det private erhvervsliv spille en helt central rolle i fremtidens folkeskole. Men hun vil ikke tvinge skolerne til at inddrage dem, understreger hun.

Der bliver brug for tusindvis af frivillige hænder, hvis regeringens ønske om en åben helhedsskole for alvor skal blive en succes. Hænder, der blandt andet skal findes i den lokale badmintonklub, fodboldklub, musikskole eller museum. Men også på direktionsgangene i de lokale virksomheder og blandt de penisionerede i området.

Det siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

“Målet er at skabe en åben skole, hvor børnene kommer ud i verden, og hvor verden får lov til at komme ind på skolerne. Derfor skal vi bruge alle de ressourcer, der er i lokalområdet,” siger hun og peger på den såkaldte morfar-ordning, som man har i Finland. “Her giver pensionerede skolelærere en hånd med i undervisningen og hjælper til, hvor der er brug for det. Man kunne også forestille sig, at en pensioneret tømrer gav en hånd med i udskolingen og

Børne- og undervisningsministeren understreger dog, at det ikke bliver et krav, at alle skoler skal inddrage frivillige eller foreninger i undervisningen. “Det er den enkelte skolebestyrelse, som skal beslutte, om der er et perspektiv i det. Så de frivillige skal ikke til at erstatte lærere og pædagoger, og i forhold til undervisningen er det stadigvæk lærerne, som har ansvaret. Men jeg vil gerne synliggøre, hvor mange ressourcer der er i det frivillige Danmark,” siger Christine Antorini.

Og ifølge Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivillighedsrådet, bliver det ikke det store problem at finde frem til frivillige hænder. Der har nemlig aldrig været så mange frivillige i Danmark, som der er lige nu.”Sidste år var der to millioner danskere, som leverede en frivillig indsats. Dem kan man regne med. Også når man skal lave en ny skole,” siger hun.

Se hele artiklen på Altinget.dk

Læs også artiklen ”Kunst og kultur i skoledagen” her på hjemmesiden.


Previous post:

Next post: