Om os

FrivilligDanmark er en selvejende, almennyttig institution, der har til formål at fremme et aktivt medborgerskab.

FrivilligDanmarks almennyttige formål søges opnået ved at udvikle et nyt samspil mellem primært den offentlige sektor og borgerne, hvor borgerne ikke kun ses som brugere, men som en ressource til at skabe velfærd og fællesskab – det aktive medborgerskab. Det sker ved at udvikle og afprøve metoder og redskaber, der sætter det offentlige i stand til at arbejde systematisk og tværgående med aktivt medborgerskab.

FrivilligDanmark udfører opgaver sammen med fonde, organisationer, staten og kommunerne, aktuelt fx Kulturstyrelsen, Frederiksberg Kommune og Ballerup kommune. Metoder og modeller er udviklet i dialog med en lang række kommuner, organisationer og institutioner.

Du kan se eksempler på FrivilligDanmarks tilgang ”Den ny velfærdsalliance” i følgende præsentationer:

Kommuneoplæg

Kulturoplæg

Biblioteksoplæg

FrivilligDanmark understøtter vidensdeling og debat, så interesserede let og enkelt kan finde information og inspiration og udveksle erfaringer.

Se mere om hvad FrivilligDanmark står for her.

FrivilligDanmark ledes af en bestyrelse.