Nye samarbejdsmodeller på kultur i Billund/Ikast-Brande

Af FrivilligDanmark den 20. marts 2013

Bibliotekerne i kommunerne Billund/Ikast-Brande er meget langt fremme med at inddrage frivillige som en integreret del af biblioteksvæsenet. De fremlagde deres spændende erfaringer og en manual for hvordan man kommer i gang på en evalueringskonference den 26. februar 2013.

Manualen er tænkt som inspiration og praktisk vejledning i, hvordan biblioteker og kulturelle institutioner kan samarbejde med frivillige.

Projektet har været kendetegnet ved, at fagprofessionelle og frivillige grundlæggende har villet det samme: Nemlig via en større inddragelse af civilsamfundet at afsøge og systematisere, hvad der skal til for at skabe de bedste betingelser for det lokale bibliotek. Ikke mindst i de mindre bysamfund. Der er udviklet nye tilbud sammen med de frivillige, som også fungerer som ambassadører lokalt.

Evaluering og manual er støttet med midler fra Udviklingspuljen under Kulturstyrelsen.

FrivilligDanmark deltog sammen med en række kommuner i evalueringskonferencen.

Læs mere om projektet her http://projekt-aktivt-medborgerskab.dk/


Previous post:

Next post: