Ledelses af samproduktion

Af FrivilligDanmark den 20. marts 2013

Offentlig ledelse af frivilliges samproduktion af velfærdsservice

Rapport af Eva Sørensen og Jacob Thorfing, begge professorer på RUC.

Det aktive medborgerskab rummer nye ledelsesaspekter, og det kræver en målrettet indsats at ruste de offentlige ledere til opgaven. De skal bl.a. ændre deres forestillinger om sig selv, og borgerne skal holdeop med at stille krav og i stedet fokusere på, hvad de selv kan bidrage med. Rapporten giver som sit overordnede råd, at det aktive medborgerskab kræver, at man tænker stort, starter småt og opskalerer hurtigt.

Rapporten giver 5 gode råd:

  1. Identificer de områder, hvor der er brug for at forstærke og forbedre den offentlige velfærdsservice, og hvor de frivillige kan byde ind med særlige kompetencer, ressourcer og ideer.
  2. Få de folkevalgte politikere til at gå forrest i forsøget på at involvere frivillige.
  3. Gør det attraktivt at arbejde som frivillig ved at fokusere på lokale udfordringer, som de frivillige føler ejerskab, og som de gerne vil være med til at løse.
  4. Gør det nemt for borgerne at bidrage og afstem forventninger.
  5. Synliggør de frivillige og deres arbejde.

Du kan læse rapporten her.


Previous post:

Next post: