Kulturfrivillige på vej

Af FrivilligDanmark den 11. februar 2013

Det er oplagt at inddrage borgerne på kulturområdet, for der kommer rigtig mange borgere på kulturinstitutionerne, og borgerne kan godt lide at komme der. Det aktive medborgerskab har et stort potentiale for på markant måde at styrke udviklingen af den danske kultur og bidrage til en langt bredere oplysningsforståelse end det klassiske dannelsesbegreb.

Projektets primære formål er at:

  • Styrke folkeoplysning, uddannelse og det kulturelle liv gennem videreudvikling af det aktive medborgerskab – de Kulturfrivillige – der sætter den enkelte i stand til at tage stilling til sit eget kulturliv og selv blive en aktiv del af det.
  • Skabe sammenhæng og få størst muligt udbytte af det frivillige arbejde på tværs af sektorer i kommunen med biblioteket som det fysiske omdrejningspunkt og med afsæt i en kommunalt afprøvet løsning at bidrage til udviklingen af den nationale strategi for civilsamfundet.
  • Udvikle og afprøve en model for Kommunal NGO ledelse på kulturinstitutioner, der sætter ledelelserne i stand til at udfolde det fulde potentiale af personalets faglighed og de frivilliges indsats.

Projektets sekundære formål er at:

  • Skabe overblik, identificere muligheder og synergi i Kulturfrivilliges arbejde på kulturområdet og det folkeoplysende område.

Arbejdet med Kulturfrivillige vil tage afsæt i kulturinstitutionerne i 2 kommuner, og det arbejde som de Kulturfrivillige udfører allerede i dag. Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse og en interessentanalyse rettet mod de lokale foreninger, og en interessentanalyse rettet mod de allerede aktive Kulturfrivillige. På baggrund af institutionernes nuværende arbejde, spørgeskemaundersøgelsen og interessentanalyserne udarbejder institutionerne et forslag til årsplaner og samarbejdsformer. Den udvikles gennem workshops med personalet i institutionerne. Herefter indgås aftale med de relevante lokale foreninger, og der rekrutteres Kulturfrivillige.

I projektet vil der blive udviklet en håndbog i Kommunal NGO ledelse.


Previous post:

Next post: