Grønne frivillige

Af FrivilligDanmark den 12. februar 2013

Projektet “Grønne frivillige i parker og byens grønne områder” fokuserer på naturen i byen - hverdagsnaturen – med:

  • Større biodiversitet.
  • Flottere og mere oplevelsesrige parker og grønne områder.
  • Nyt liv til friluftslivet.
Grønne frivillige i i gang i naturen.

Grønne frivillige i i gang i naturen.

Grønne frivillige vil give oplevelser og læring samt bidrage til en grundlæggende forståelse for naturen og en bæredygtig udvikling af samfundet. En forståelse der vil række ud over byområderne til naturen uden for byerne. Projektet er yderligere aktuelt i relation til klimatilpasningsplanerne, hvor parker og grønne områder tænkes anvendt til håndtering af regnvand i ekstremsituationer.

Der vil blive udviklet Den grønne frivillighåndbog. Bogen giver kommuner og grønne organisationer et konkret redskab til at arbejde med Grønne frivillige systematisk i udviklingen, pasningen og plejen af byens parker og grønne områder og dermed opnå det fulde potentiale af Grønne frivillige.

Den grønne frivillighåndbog vil blive udviklet gennem 6 pilotprojekter i 3 kommuner, der vil blive designet på baggrund af:

  • Et kommunalt projektkatalog med det kommunale udgangspunkt.
  • Et frivilligkatalog med udgangspunkt i de Grønne frivilliges ønsker og interesser.

Pilotprojekterne vil blive implementeret af de Grønne frivillige i samarbejde med kommunen.

Det er projektets ambition at få udbredt Grønne frivillige til hovedparten af landets kommuner. Det sikres gennem en målrettet formidling lokalt såvel som nationalt med afsæt i pilotprojekterne. Den grønne frivillighåndbog vil være central i denne formidling. Vi vil sikre borgerne en let og enkel adgang til viden om at komme i gang som Grøn frivillig og skabe et grundlag for systematisk erfaringsudveksling. Friluftsrådet vil følge projektet op over for kommunerne gennem sine 92 medlemsforeninger organiseret i 23 kredse.

Der vil blive udviklet et formidlingskoncept, hvor de frivillige selv løbende TV-optager det frivillige arbejde. Det vil blive formidlet digitalt, og der vil blive søgt indgået et samarbejde med TV 2 Fri. Der vil blive udviklet en dialogbaseret hjemmeside. Videre vil der blive etableret et nationalt grønt frivillignetværk ved inddragelse af Friluftsrådets mange medlemsorganisationer og kommunale miljønetværk. Lokalt vil der blive indgået samarbejde med den lokale presse, biblioteket, Friluftsrådets lokale kreds og lokale grønne organisationer, ligesom der vil blive gennemført en konference.


Previous post:

Next post: