FrivilligDanmark – hvad står vi får

Vi har etableret “FrivilligDanmark”, fordi vi vil udvikle og afprøve nye metoder og redskaber til, hvordan det offentlige kan arbejde systematisk og tværgående med frivillige. Vi har hele tiden fokus på det landsdækkende potentiale og mulige nationale initiativer, og det gør vi bl.a. ved at samarbejde med stærke partnere som Friluftsrådet og Kulturstyrelsen.

Vi tror på, at det aktive medborgerskab skal udvikles sektor for sektor for at udnytte de særlige forhold der gælder for hver sektor. Men det er samtidig vigtigt at tænke på tværs i den kommunale organisation, så hver enkelt sektor ikke hver gang skal opfinde den dybe tallerken. Dvs. der skal koordineres i det omfang, det er relevant, f.eks. ved brug af den frivillige jobportal. Desuden skal det særskilt vurderes, om biblioteket kunne være det fysiske samlingspunkt for det aktive medborgerskab.

Vi tror på, at der skal tænkes stort, startes småt og skaleres hurtigt. Konkret gør vi de ved at gennemføre pilotprojekter, hvor alle aktører (ledelsen, medarbejderne og de frivillige) inddrages i såvel udvikling af opgaver som måden at samarbejde på. Vi tror endvidere på, at formidling i sig selv skaber forandring, og
med afsæt i de konkrete pilotprojekter gennemfører vi national vidensdeling og sammen med de nationale samarbejdspartnere, sikrer vi en hurtig skalering til andre kommuner. Den tværgående koordinering sikrer endvidere en hurtig udbredelse til andre sektorer.

Vi bygger videre på de kerneerfaringer, som de frivillige foreninger har udviklet, og tilpasser metoderne til en kommunal forvaltning og virkelighed gennem en Kommunal NGO ledelse. Det er en ledelse, der sikrer, at personalet og de frivillige arbejder sammen om fælles mål. Denne ledelse skal bl.a.

  • Fastlægge rammerne for de frivilliges (kontrollerede) indflydelse og dermed de frivilliges frihedsgrader.
  • Afstemme gensidige forventninger herunder arbejdsopgaver og omfanget af den frivilliges
  • arbejdsindsats.
  • Udvikle samarbejdsformer mellem ansatte og frivillige.
  • Udvike metoder til rekruttering og fastholdelse.
  • Fastlægge motivationsfaktorer og -incitamenter, herunder kompetenceudvikling.
  • Sikre driftssikkerhed.