Folkeoplysningspolitik fremmer aktivt medborgerskab.

Af FrivilligDanmark den 10. juni 2014

FrivilligDanmark har drøftet politik for den folkeoplysende virksomhed med flere kommuner. Fokus er på at understøtte den folkeoplysende virksomhed for at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Du kan læse mere neden for.  Se også FrivilligDanmarks præsentation ”Den ny velfærdsalliance – om hvordan kulturen bringes i spil” ved at klikke her.

Folkeoplysningen oplyser alle borgere, så de kan blive en vidende og aktiv deltager i samfundet. Folkeoplysningen tilbyder mulighed for fordybelse og udvikling af kompetencer, der ikke nødvendigvis tilgodeses i det formelle uddannelsessystem.

Folkeoplysningen skal tænke sig ind i andre sektorområder og arbejde målrettet med kortlægning af kompetencebehov og udvikle uddannelsesaktiviteter, der passer ind i den ny kommunale virkelighed. Pointen er også, at folkeoplysningen i højere grad tænker systematisk i at understøtte og facilitere, at de aktive borgere selv organiserer deres egen folkeoplysning. Folkeoplysningspolitikken skal understøtte kompetenceudviklingen i forhold til det aktive medborgerskab.

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Folkeoplysningen har en stærk folkelig forankring og sigtet er netop ikke en formel uddannelse, men at give oplysning der kan være med til at til at understøtte borgernes engagement og være med til at give forudsætningerne for borgernes aktive handling. Folkeoplysningen har dermed et stærkt DNA til at understøtte kompetenceudviklingen i det aktive medborgerskab. Folkeoplysningen skal således videreudvikles ved at spille aktivt ind i kommunernes udviklingsproces, så folkeoplysningen understøtter borgernes engagement og gennem folkeoplysningen skaber sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Der er en nær sammenhæng mellem det folkeoplysende område og andre politikområder. I såvel handleplaner, politiske målsætninger og politikker, som fx sundhedspolitik, integrationspolitik, handicappolitik og kultur-, fritids- og idrætspolitik, placeres den folkeoplysende virksomhed centralt i løsningen på udfordringer og problemstillinger.


Previous post:

Next post: