Det aktive medborgerskab skaber merværdi

Af FrivilligDanmark den 28. februar 2013

Velfærdssamfundet, som vi kender det, er under forandring. Den kommunale økonomi er knap og kravene til de offentlige velfærdsydelser er store. Den virkelighed ser ikke ud til at ændre sig de
kommende år – tværtimod.

En af vejene til at vende denne udfordring til en mulighed er gennem udvikling af det aktive medborgerskab. Alle vinder ved det:

De frivillige får:

 • Øget samvær og bliver en del af fællesskabet i lokalsamfundet.
 • Styrket deres sociale og faglige kompetencer og får opbygget netværk.
 • Mulighed for konkret indflydelse og påvirkning og dermed mulighed for at udøve deres demokratiske indflydelse på en direkte måde.

Kommunen får

 • Nyttiggjort civilsamfundets ressourcer.
 • Større kvalitet og bredde i opgaveløsningen.
 • Udviklet kommunens velfærdsydelser.
 • Givet borgerne ejerskab og ansvar.
 • En styrket livline til lokalbefolkningen.
 • Synliggjort de kommunale institutioner, og får frivillige der bliver ambassadører.
 • Udvikling af medarbejdernes arbejdsopgaver og kompetencer.

Borgerne får

 • Flere og mere spændende velfærdsydelser f.eks. flottere parker og grønne områder eller flere arrangementer på biblioteket.

Previous post:

Next post: