Bibliotekerne som omdrejningspunkt for aktivt medborgerskab

Af FrivilligDanmark den 10. juni 2014

FrivilligDanmark har gennem opgaver og drøftelser med kommunerne haft fokus udvikling af biblioteksområdet i lyset af det aktive medborgerskab. Det er oplagt at gøre biblioteket til en væsentlig drivkraft for kultur og medborgerskab. Biblioteket bør invitere borgerne inden for med det formål at imødekomme borgernes behov og ønsker og nyttiggøre deres ressourcer gennem det aktive medborgerskab.

Du kan læse mere neden for. Se også FrivilligDanmarks præsentation ”Den ny velfærdsalliance – et åbent vindue for bibliotekerne og bibliotekarerne” ved at klikke her.

Bibliotekerne og folkeoplysningen har et DNA, der direkte understøtter den demokratiske udvikling og understøtte borgernes engagement. Bibliotekerne er:

 • Til for enhver og åben for nye typer af fællesskaber.
 • Et uformelt, åbent lærings-, inspirations- og mødested, der motiverer borgerne til personlig udvikling og samfundsmæssigt engagement.
 • En grundlæggende infrastruktur i lokalområdet.
 • Kommunal institution, ofte en kommunal portal, men opleves ”neutral”.
 • Bidrager til et lokalt, kulturelt fællesskab.

Biblioteket har dermed et naturligt fundament for at understøtte det aktive medborgerskab. Det aktive medborgerskab vil føre biblioteket back to basic, som fundament for demokratiet i en ny udgave, og det er oplagt at gøre biblioteket til ambassadør for det aktive medborgerskab, og et af de fysiske omdrejningspunkter for det aktive medborgerskab.

35 mill. mennesker fra alle samfundslag komme på biblioteket hvert år, og biblioteket er i sin natur inkluderende – også over for samfundets svageste grupper. 2/3 af landets biblioteker er lagt sammen med borgerservice, og biblioteket bliver derfor også borgernes indgang til kommunen.

Det aktive medborgerskab er endnu i sin vorden på bibliotekerne. Som ramme om det aktive medborgerskab kan biblioteket blive den fysiske ramme om de lokale fællesskaber, og der er også mulighed for at spille en større rolle ved at blive den fysiske ramme for kommunens aktive medborgerskab. De konkrete løsninger vil være afhængig af de lokale forhold. Der er således mange institutioner, der sammen med biblioteket vil kunne fungere som den fysiske ramme for det aktive medborgerskab, f.eks. medborgerhuse, kulturhuse og frivilligcentre. Pointen er, at biblioteket kan bidrage med afsæt i sit DNA, ved at:

 • Være videnscenter for det aktive medborgerskab (systematisk vidensopsamling f.eks. om metoder, opgaver, erfaringer m.v. og vidensspredning).
 • Etablere et systematisk og strategisk partnerskabsprogram.
 • Bidrage til kapacitetsopbygge det aktive medborgerskab (kompetenceudvikling af både borgere og medarbejdere, facilitere foreninger, erfaringsformidling m.v.)
 • Understøtte og give borgerne læring i at kunne selv.
 • Samarbejde med folkeoplysningen i forhold til borgerne.
 • Initiere grupper (som f.eks. kulturgrupper og læsegrupper).

Previous post:

Next post: