Aktivt medborgerskab – et åbent vindue for kulturen

Af FrivilligDanmark den 10. juni 2014

FrivilligDanmark har været i dialog med en lang række kommuner, institutioner og organisationer på kulturområdet. Drøftelserne viser, at et nyt samspil mellem borgere og kommunen er et åbent vindue for kulturen. Kulturen kan spille en meget aktiv rolle i udviklingen af lokalsamfundet og kommunens samspil med borgerne.

Du kan læse mere om drøftelserne neden for.  Se også FrivilligDanmarks præsentation ”Den ny velfærdsalliance – om hvordan kulturen bringes i spil” ved at klikke her.

Mange kommuner er ved at udvikle nye veje til velfærd. Fokus er på lokalsamfundet, hvor alle ressourcer bringes i spil. Det medfører nye roller, virkemidler og kompetencer for borgere og kommunen og i det hele taget et nyt mindset. Det er et åbent vindue for kulturen, fordi denne tilgang er dybt forankret i og en central del af kulturens DNA, og fordi så mange borgere møder kulturen. Kulturen og kulturinstitutionerne kan dermed komme med et væsentligt bidrag til at udvikle velfærdssamfundet, og omvendt kan det være med til at styrke og udvikle kulturen. Den ny velfærdsalliance rummer et stort potentiale for kulturens alliance med danskerne ved at være facilitator og formidler i udviklingen af nye fællesskaber. Kulturen skal sættes i spil i forhold til andre sektorers udfordringer.

Potentiale og erfaringer med det aktive medborgerskab varierer afhængig af typen af kulturinstitution og den lokale kontekst. Men det er en fælles udfordring for mange kulturinstitutioner, at der er en meget skæv alderssammensætning og at institutionerne skal tænke bredt i forhold til alle ressourcer i lokalsamfundet.

Særligt bibliotekerne og folkeoplysningen har et DNA, der direkte understøtter den demokratiske udvikling og understøtter borgernes engagement.

Læs også artiklerne:

Bibliotekerne som omdrejningspunkt for aktivt medborgerskab
Folkeoplysningspolitik fremmer aktivt medborgerskab


Previous post:

Next post: