Alle ressourcer i spil – et nyt mindset i kommunerne

FrivilligDanmark har udviklet en model i dialog med kommuner, organisationer og institutioner.

Aktivt medborgerskab – et åbent vindue for kulturen

Kulturen spiller en aktiv rolle i udviklingen af lokalsamfundet og kommunens samspil med borgerne.

Skolefrivillige i ny optik

En åben skole, hvor børnene kommer ud i verden, og hvor verden kommer ind.

Grønne frivillige

Flottere, oplevelsesrige parker og grønne områder, tilfredse borgere og billigere løsninger.


Bibliotekerne som omdrejningspunkt for aktivt medborgerskab

Gør biblioteket til en væsentlig drivkraft for kultur og aktivt medborgerskab. Inviter borgerne inde…

Folkeoplysningspolitik fremmer aktivt medborgerskab.

Folkeoplysningens DNA understøtter den demokratiske udvikling og borgernes engagement.

Nye samarbejdsmodeller på kultur i Billund/Ikast-Brande

Billund/Ikast-Brande inddrager frivillige. Få inspiration og vejledning i ny manual.

Ledelses af samproduktion

Det aktive medborgerskab rummer nye ledelsesaspekter. Er vi klar ?


Fra kritisk forbruger til engageret borger

Nye velfærdsalliancer skal bringe alle ressourcer i spil og genskabe engagementet i lokalsamfundet.

Kommunaldirektører: Tænk frivillige ind

Frivillige skal tænkes ind i den kommunale service og grænserne skal opblødes.

Veje til Ressourcedanmark

Engagementet og energien ligger i relationer og fællesskaber. Se ny bog.

Det aktive medborgerskab skaber merværdi

Velfærdssamfundet udvikles gennem det aktive medborgerskab. Alle vinder ved det.